Flight Information > Monthly Aircraft Movement Summary

Monthly Aircraft Movement Summary

Month: July, Year: 2018
Generated Date: Tuesday, 17 July 2018

July || June

Flight DateArr Flt NoSTAAC InDep Flt NoSTDAC OutJoint FlightsRouting
01 Jul 18FJ25204:40ATR 72     APW  NAN
01 Jul 18FJ41405:15B73W     AKL  NAN
01 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
01 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
01 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
01 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
01 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
01 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
01 Jul 18   FJ46107:40B73H  NAN  WLG
01 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
01 Jul 18   FJ00108:30B73H  NAN  SUV
01 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
01 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
01 Jul 18FJ00210:45B73H     SUV  NAN
01 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
01 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
01 Jul 18   FJ92111:45B73H  NAN  BNE
01 Jul 18VA17512:05A332     BNE  NAN  BNE
01 Jul 18   FJ41912:15A330  NAN  AKL
01 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
01 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
01 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
01 Jul 18   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
01 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
01 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
01 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
01 Jul 18VA18515:20B73H     MEL  NAN  MEL
01 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
01 Jul 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
01 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
01 Jul 18FJ46016:10B73H     WLG  NAN
01 Jul 18   VA18416:10B73H  MEL  NAN  MEL
01 Jul 18VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
01 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
01 Jul 18PX08417:05F100     POM  HIR  NAN
01 Jul 18   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
01 Jul 18   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
01 Jul 18ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
01 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
01 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
01 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
01 Jul 18FJ41019:25A330     AKL  NAN
01 Jul 18FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
01 Jul 18NZ81219:45A320     AKL  NAN  AKL
01 Jul 18   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
01 Jul 18FJ92020:30B73H     BNE  NAN
01 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
01 Jul 18   FJ93120:50A330  NAN  MEL
01 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
01 Jul 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
02 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
02 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
02 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
02 Jul 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
02 Jul 18FJ82107:35B73H     HNL  NAN
02 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
02 Jul 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
02 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
02 Jul 18FJ93208:20A330     MEL  NAN
02 Jul 18   FJ39108:20A333  NAN  HKG
02 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
02 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
02 Jul 18   FJ41109:35A330  NAN  AKL
02 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
02 Jul 18SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
02 Jul 18   FJ36111:40A332  NAN  SIN
02 Jul 18   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
02 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
02 Jul 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
02 Jul 18   FJ25512:40B73H  NAN  APW
02 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
02 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
02 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
02 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
02 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
02 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
02 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
02 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
02 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
02 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
02 Jul 18SB33116:10A320     WLS  NAN  NOU
02 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
02 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
02 Jul 18FJ41016:45A330     AKL  NAN
02 Jul 18   FJ41917:00B73H  NAN  AKL
02 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
02 Jul 18   SB33117:05A320  WLS  NAN  NOU
02 Jul 18FJ25417:20B73H     APW  NAN
02 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
02 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
02 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
02 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
02 Jul 18   FJ93119:05A330  NAN  MEL
02 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
02 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
02 Jul 18IE70220:30B733     HIR  VLI  NAN
02 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
02 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
03 Jul 18FJ41800:15B73H     AKL  NAN
03 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
03 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
03 Jul 18FJ93006:35A330     MEL  NAN
03 Jul 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
03 Jul 18FJ39207:05A333     HKG  NAN
03 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
03 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
03 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
03 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
03 Jul 18   IE70309:30B733  NAN  VLI  HIR
03 Jul 18NZ81610:00A320     CHC  NAN  AKL
03 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  CHC
03 Jul 18FJ36011:00A332     SIN  NAN
03 Jul 18   NZ75911:10A320  CHC  NAN  AKL
03 Jul 18   NZ81711:20A320  AKL  NAN  CHC
03 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
03 Jul 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
03 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
03 Jul 18   FJ35113:25A332  NAN  NRT
03 Jul 18   FJ25513:30ATR 72  NAN  APW
03 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
03 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
03 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
03 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
03 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
03 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
03 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
03 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
03 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
03 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
03 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
03 Jul 18CF369717:30C-17      HIK  NAN
03 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
03 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
03 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
03 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
03 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
03 Jul 18FJ25420:10ATR 72     APW  NAN
03 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
03 Jul 18   FJ41521:00B73H  NAN  AKL
03 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
03 Jul 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
03 Jul 18   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
04 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
04 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
04 Jul 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
04 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
04 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
04 Jul 18   FJ39108:20A330  NAN  HKG
04 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
04 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
04 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
04 Jul 18FJ35009:05A332     NRT  NAN
04 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
04 Jul 18   FJ36111:20A332  NAN  SIN
04 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
04 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
04 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
04 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
04 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
04 Jul 18   FJ21314:15ATR 72  NAN  TBU
04 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
04 Jul 18   CF369714:45C-17   NAN  HIK
04 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
04 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
04 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
04 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
04 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
04 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
04 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
04 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
04 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
04 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
04 Jul 18PX08418:10B738     POM  HIR  NAN
04 Jul 18FJ41618:25B73H     AKL  NAN
04 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
04 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
04 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
04 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
04 Jul 18FJ21219:25ATR 72     TBU  NAN
04 Jul 18FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
04 Jul 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
04 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
04 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
05 Jul 18FJ87305:10A332     SFO  NAN
05 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
05 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
05 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
05 Jul 18FJ39207:05A330     HKG  NAN
05 Jul 18   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
05 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
05 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
05 Jul 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
05 Jul 18   FJ41108:45A330  NAN  AKL
05 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
05 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
05 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
05 Jul 18FJ36011:00A332     SIN  NAN
05 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
05 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
05 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
05 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
05 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
05 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
05 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
05 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
05 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
05 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
05 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
05 Jul 18FJ41015:55A330     AKL  NAN
05 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
05 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
05 Jul 18FJ46017:00B73W     WLG  NAN
05 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
05 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
05 Jul 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
05 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
05 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
05 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
05 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
05 Jul 18NZ75419:05A320     AKL  NAN  CHC
05 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  WLG
05 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  AKL
05 Jul 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
05 Jul 18   NZ81920:30A320  AKL  NAN  CHC
05 Jul 18   NZ81320:35A320  CHC  NAN  WLG
05 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
05 Jul 18   NZ75520:45A320  WLG  NAN  AKL
05 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
05 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
06 Jul 18   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI
06 Jul 18VA17905:00B73H     BNE  NAN  BNE  BNE
06 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
06 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
06 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
06 Jul 18   VA17407:00B73H  BNE  NAN  BNE  BNE
06 Jul 18   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
06 Jul 18   FJ46107:00B73H  NAN  WLG
06 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
06 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
06 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
06 Jul 18   FJ41108:15A332  NAN  AKL
06 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
06 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
06 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
06 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
06 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
06 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
06 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
06 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
06 Jul 18FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
06 Jul 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
06 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
06 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
06 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
06 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
06 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
06 Jul 18FJ41015:25A332     AKL  NAN
06 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
06 Jul 18FJ46215:30B73H     WLG  NAN
06 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
06 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
06 Jul 18SB33015:50A322     NOU  NAN  WLS
06 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
06 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
06 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
06 Jul 18   SB33016:45A322  NOU  NAN  WLS
06 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
06 Jul 18PX08417:05B738     POM  HIR  NAN
06 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
06 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
06 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
06 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
06 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
06 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
06 Jul 18   FJ41319:30B73W  NAN  AKL
06 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
06 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
06 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
06 Jul 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
07 Jul 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
07 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
07 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
07 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
07 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
07 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
07 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
07 Jul 18   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
07 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
07 Jul 18FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
07 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
07 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
07 Jul 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
07 Jul 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
07 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
07 Jul 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
07 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
07 Jul 18   FJ36112:10A330  NAN  SIN
07 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
07 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
07 Jul 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
07 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
07 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
07 Jul 18NZ5614:00B789     AKL  NAN  AKL
07 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
07 Jul 18NF7414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
07 Jul 18   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
07 Jul 18VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
07 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
07 Jul 18   NF7515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
07 Jul 18   NZ5115:20B789  AKL  NAN  AKL
07 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
07 Jul 18   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
07 Jul 18VA18516:25A332     MEL  NAN  MEL
07 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
07 Jul 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
07 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
07 Jul 18   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
07 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
07 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
07 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
07 Jul 18FJ91019:20A333     SYD  NAN
07 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
07 Jul 18FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
07 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  AKL
07 Jul 18   FJ141119:45A332  NAN  AKL
07 Jul 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
07 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
07 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
07 Jul 18   NZ75520:45A320  WLG  NAN  AKL
07 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
07 Jul 18   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
07 Jul 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
08 Jul 18FJ25204:40ATR 72     APW  NAN
08 Jul 18FJ141005:00A332     AKL  NAN
08 Jul 18FJ41405:15B73W     AKL  NAN
08 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
08 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
08 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
08 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
08 Jul 18   FJ87007:00A332  NAN  SFO
08 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
08 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
08 Jul 18   FJ46107:40B73H  NAN  WLG
08 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
08 Jul 18   FJ41108:45A332  NAN  AKL
08 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
08 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
08 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
08 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
08 Jul 18VA17512:05A332     BNE  NAN  BNE
08 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
08 Jul 18NZ5212:45B789     AKL  NAN  AKL
08 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
08 Jul 18   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
08 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
08 Jul 18NZ5614:00B772     AKL  NAN
08 Jul 18   NZ5314:10B789  AKL  NAN  AKL
08 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
08 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
08 Jul 18N933ML15:00GL5T     MEL  NAN
08 Jul 18   NZ5115:20B772  AKL  NAN  AKL
08 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
08 Jul 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
08 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
08 Jul 18FJ41015:55A332     AKL  NAN
08 Jul 18FJ46016:10B73H     WLG  NAN
08 Jul 18VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
08 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
08 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
08 Jul 18PX08417:05B738     POM  HIR  NAN
08 Jul 18   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
08 Jul 18   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
08 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
08 Jul 18ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
08 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
08 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
08 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
08 Jul 18   FJ93119:05B73H  NAN  MEL
08 Jul 18FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
08 Jul 18   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
08 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
08 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
08 Jul 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
08 Jul 18FJ25923:30ATR 72     SUV  NAN
09 Jul 18   FJ25900:15ATR 72  NAN  APW
09 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
09 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
09 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
09 Jul 18FJ93006:45B73H     MEL  NAN
09 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
09 Jul 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
09 Jul 18FJ82107:35B73H     HNL  NAN
09 Jul 18   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
09 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
09 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
09 Jul 18   FJ39108:20A333  NAN  HKG
09 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
09 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
09 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
09 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
09 Jul 18   FJ41110:30A332  NAN  AKL
09 Jul 18SB33011:00A322     NOU  NAN  WLS
09 Jul 18   FJ36111:40A332  NAN  SIN
09 Jul 18   SB33011:55A322  NOU  NAN  WLS
09 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
09 Jul 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
09 Jul 18   FJ25512:40B73H  NAN  APW
09 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
09 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
09 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
09 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
09 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
09 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
09 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
09 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
09 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
09 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
09 Jul 18SB33116:10A322     WLS  NAN  NOU
09 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
09 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
09 Jul 18   FJ41917:00B73H  NAN  AKL
09 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
09 Jul 18   SB33117:05A322  WLS  NAN  NOU
09 Jul 18FJ25417:20B73H     APW  NAN
09 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
09 Jul 18FJ41017:40A332     AKL  NAN
09 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
09 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
09 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
09 Jul 18   FJ93119:05A330  NAN  MEL
09 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
09 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
09 Jul 18IE70220:30B733     HIR  VLI  NAN
09 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
09 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
10 Jul 18FJ41800:15B73H     AKL  NAN
10 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
10 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
10 Jul 18   FJ91706:30B73W  NAN  SYD
10 Jul 18FJ93006:35A330     MEL  NAN
10 Jul 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
10 Jul 18FJ39207:05A333     HKG  NAN
10 Jul 18   FJ92108:15A332  NAN  BNE
10 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
10 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
10 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
10 Jul 18   IE70309:30B733  NAN  VLI  HIR
10 Jul 18NZ81610:00A320     CHC  NAN  AKL
10 Jul 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
10 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  CHC
10 Jul 18FJ36011:00A332     SIN  NAN
10 Jul 18   NZ75911:10A320  CHC  NAN  AKL
10 Jul 18   NZ81711:20A320  AKL  NAN  CHC
10 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
10 Jul 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
10 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
10 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
10 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
10 Jul 18   FJ25513:30ATR 72  NAN  APW
10 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
10 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
10 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
10 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
10 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
10 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
10 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
10 Jul 18FJ91616:45B73W     SYD  NAN
10 Jul 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
10 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
10 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
10 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
10 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
10 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
10 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
10 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
10 Jul 18FJ25420:10ATR 72     APW  NAN
10 Jul 18FJ192020:45A332     BNE  NAN
10 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
10 Jul 18   FJ41521:00B73H  NAN  AKL
10 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
10 Jul 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
10 Jul 18   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
11 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
11 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
11 Jul 18   FJ26307:30B73H  NAN  SUV  VLI
11 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
11 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
11 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
11 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
11 Jul 18   FJ41108:45A330  NAN  AKL
11 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
11 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
11 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
11 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
11 Jul 18   FJ36111:20A330  NAN  SIN
11 Jul 18   NZ75911:20A330  AKL  NAN  AKL
11 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
11 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
11 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
11 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
11 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
11 Jul 18   FJ21314:15ATR 72  NAN  TBU
11 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
11 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
11 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
11 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
11 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
11 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
11 Jul 18FJ41015:55A330     AKL  NAN
11 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
11 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
11 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
11 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
11 Jul 18PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
11 Jul 18FJ41618:25B73H     AKL  NAN
11 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
11 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
11 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
11 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
11 Jul 18FJ21219:25ATR 72     TBU  NAN
11 Jul 18FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
11 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
11 Jul 18FJ26219:45B73H     VLI  NAN
11 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
11 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
11 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
12 Jul 18FJ87305:10A332     SFO  NAN
12 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
12 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
12 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
12 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
12 Jul 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
12 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
12 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
12 Jul 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
12 Jul 18   FJ41108:45A332  NAN  AKL
12 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
12 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
12 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
12 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
12 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
12 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
12 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
12 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
12 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
12 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
12 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
12 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
12 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
12 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
12 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
12 Jul 18FJ41015:55A332     AKL  NAN
12 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
12 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
12 Jul 18FJ46017:00B73W     WLG  NAN
12 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
12 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
12 Jul 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
12 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
12 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
12 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
12 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
12 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  CHC
12 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
12 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  WLG
12 Jul 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
12 Jul 18   NZ81920:30A320  AKL  NAN  CHC
12 Jul 18   NZ81320:35A320  WLG  NAN  WLG
12 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
12 Jul 18   NZ75520:45A320  WLG  NAN  AKL
12 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
12 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
13 Jul 18   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  PNI
13 Jul 18VA17905:00B73H     BNE  NAN  BNE  BNE
13 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
13 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
13 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
13 Jul 18   VA17407:00B73H  BNE  NAN  BNE  BNE
13 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
13 Jul 18   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
13 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
13 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
13 Jul 18   FJ41108:15B73H  NAN  AKL
13 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
13 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
13 Jul 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
13 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
13 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
13 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
13 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
13 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
13 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
13 Jul 18   N933ML13:30GL5T  NAN  MEL
13 Jul 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
13 Jul 18FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
13 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
13 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
13 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
13 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
13 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
13 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
13 Jul 18FJ41015:30B73H     AKL  NAN
13 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
13 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
13 Jul 18SB33015:50A322     NOU  NAN  WLS
13 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
13 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
13 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
13 Jul 18   SB33016:45A322  NOU  NAN  WLS
13 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
13 Jul 18PX08417:05B738     POM  HIR  NAN
13 Jul 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
13 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
13 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
13 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
13 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
13 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
13 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
13 Jul 18   FJ41319:30B73W  NAN  AKL
13 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
13 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
13 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
13 Jul 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
14 Jul 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
14 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
14 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
14 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
14 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
14 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
14 Jul 18   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
14 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
14 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
14 Jul 18FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
14 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
14 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
14 Jul 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
14 Jul 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
14 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
14 Jul 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
14 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
14 Jul 18   FJ36112:10A330  NAN  SIN
14 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
14 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
14 Jul 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
14 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
14 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
14 Jul 18NZ5614:00B772     AKL  NAN  AKL
14 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
14 Jul 18VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
14 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
14 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
14 Jul 18   VA18216:00A332  SYD  NAN  SYD
14 Jul 18VA18516:25A332     MEL  NAN  MEL
14 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
14 Jul 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
14 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
14 Jul 18   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
14 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
14 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
14 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
14 Jul 18FJ91019:20A333     SYD  NAN
14 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
14 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  AKL
14 Jul 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
14 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
14 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
14 Jul 18   NZ75520:45A320  WLG  NAN  AKL
14 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
14 Jul 18   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
14 Jul 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
14 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
15 Jul 18FJ25204:40ATR 72     APW  NAN
15 Jul 18FJ41405:15B73W     AKL  NAN
15 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
15 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
15 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
15 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
15 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
15 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
15 Jul 18   FJ46107:40B73H  NAN  WLG
15 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
15 Jul 18   FJ41108:45A332  NAN  AKL
15 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
15 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
15 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
15 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
15 Jul 18VA17512:05A332     BNE  NAN  BNE
15 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
15 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
15 Jul 18   NZ5113:00B772  AKL  NAN  AKL
15 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
15 Jul 18   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
15 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
15 Jul 18NZ75614:00A320     AKL  NAN  AKL
15 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
15 Jul 18NF107414:15ATR 72-600     VLI  NAN  VLI
15 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
15 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
15 Jul 18   NF107515:00ATR 72-600  VLI  NAN  VLI
15 Jul 18   NZ75115:20A320  AKL  NAN  AKL
15 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
15 Jul 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
15 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
15 Jul 18FJ41015:55A332     AKL  NAN
15 Jul 18FJ46016:10B73H     WLG  NAN
15 Jul 18VA 18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
15 Jul 18VA 18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
15 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
15 Jul 18PX08417:05B738     POM  HIR  NAN
15 Jul 18   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
15 Jul 18   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
15 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
15 Jul 18ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
15 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
15 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
15 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
15 Jul 18   FJ93119:05B73H  NAN  MEL
15 Jul 18FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
15 Jul 18NZ81219:45A320     AKL  NAN  AKL
15 Jul 18   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
15 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
15 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
15 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
15 Jul 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
16 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
16 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
16 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
16 Jul 18FJ93006:45B73H     MEL  NAN
16 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
16 Jul 18   FJ21107:30ATR 72  NAN  TBU
16 Jul 18FJ82107:35B73H     HNL  NAN
16 Jul 18   PX08508:00B738  NAN  HIR  POM
16 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
16 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
16 Jul 18   FJ39108:20A333  NAN  HKG
16 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
16 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
16 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
16 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
16 Jul 18   FJ41110:30A330  NAN  AKL
16 Jul 18SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
16 Jul 18   FJ36111:40A332  NAN  SIN
16 Jul 18   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
16 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
16 Jul 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
16 Jul 18   FJ25512:40B73H  NAN  APW
16 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
16 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
16 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
16 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
16 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
16 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
16 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
16 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
16 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
16 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
16 Jul 18SB33116:10A320     WLS  NAN  NOU
16 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
16 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
16 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
16 Jul 18   FJ41917:00B73H  NAN  AKL
16 Jul 18   SB33117:05A320  WLS  NAN  NOU
16 Jul 18FJ25417:20B73H     APW  NAN
16 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
16 Jul 18FJ41017:40A330     AKL  NAN
16 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
16 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
16 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
16 Jul 18   FJ93119:05A330  NAN  MEL
16 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
16 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
16 Jul 18IE70220:30B733     HIR  VLI  NAN
16 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
16 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
17 Jul 18FJ41800:15B73H     AKL  NAN
17 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
17 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
17 Jul 18FJ93006:35A330     MEL  NAN
17 Jul 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
17 Jul 18FJ39207:05A333     HKG  NAN
17 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
17 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
17 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
17 Jul 18   IE70309:30B733  NAN  VLI  HIR
17 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
17 Jul 18NZ81610:00A320     CHC  NAN  AKL
17 Jul 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
17 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  CHC
17 Jul 18FJ36011:00A332     SIN  NAN
17 Jul 18   NZ81711:10A320  AKL  NAN  CHC
17 Jul 18   NZ75911:20A320  CHC  NAN  AKL
17 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
17 Jul 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
17 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
17 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
17 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
17 Jul 18   FJ25513:30ATR 72  NAN  APW
17 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
17 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
17 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
17 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
17 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
17 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
17 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
17 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
17 Jul 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
17 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
17 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
17 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
17 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
17 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
17 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
17 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
17 Jul 18FJ25420:10ATR 72     APW  NAN
17 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
17 Jul 18   FJ41521:00B73H  NAN  AKL
17 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
17 Jul 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
17 Jul 18   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
18 Jul 18FJ41405:15B73H     AKL  NAN
18 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
18 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
18 Jul 18   FJ91707:30B73H  NAN  SYD
18 Jul 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
18 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
18 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
18 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
18 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
18 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
18 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
18 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
18 Jul 18NZ75810:10A330     AKL  NAN  AKL
18 Jul 18   FJ36111:20A330  NAN  SIN
18 Jul 18   NZ75911:20A330  AKL  NAN  AKL
18 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
18 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
18 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
18 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
18 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
18 Jul 18   FJ21314:15ATR 72  NAN  TBU
18 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
18 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
18 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
18 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
18 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
18 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
18 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
18 Jul 18FJ41816:25A330     AKL  NAN
18 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
18 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
18 Jul 18FJ91617:15B73H     SYD  NAN
18 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
18 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
18 Jul 18PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
18 Jul 18FJ41618:25B73H     AKL  NAN
18 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
18 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
18 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
18 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
18 Jul 18FJ21219:25ATR 72     TBU  NAN
18 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
18 Jul 18FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
18 Jul 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
18 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
18 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
18 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
18 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
19 Jul 18FJ87305:10A333     SFO  NAN
19 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
19 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
19 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
19 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
19 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
19 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
19 Jul 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
19 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
19 Jul 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
19 Jul 18   FJ41108:45A332  NAN  AKL
19 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
19 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
19 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
19 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
19 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
19 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
19 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
19 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
19 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
19 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
19 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
19 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
19 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
19 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
19 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
19 Jul 18FJ41015:55A332     AKL  NAN
19 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
19 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
19 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
19 Jul 18FJ46017:00B73W     WLG  NAN
19 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
19 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
19 Jul 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
19 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
19 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
19 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
19 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
19 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
19 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  WLG
19 Jul 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
19 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
19 Jul 18   NZ81320:35A320  WLG  NAN  WLG
19 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
19 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
19 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
20 Jul 18   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
20 Jul 18VA17905:00B73H     BNE  NAN  BNE  BNE
20 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
20 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
20 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
20 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
20 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
20 Jul 18   VA17407:00B73H  BNE  NAN  BNE  BNE
20 Jul 18   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
20 Jul 18   FJ46107:00B73H  NAN  WLG
20 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
20 Jul 18   FJ41108:15A332  NAN  AKL
20 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
20 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
20 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
20 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
20 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
20 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
20 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
20 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
20 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
20 Jul 18FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
20 Jul 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
20 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
20 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
20 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
20 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
20 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
20 Jul 18FJ41015:25A332     AKL  NAN
20 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
20 Jul 18FJ46215:30B73H     WLG  NAN
20 Jul 18FJ46215:30B73H     WLG  NAN
20 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
20 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
20 Jul 18SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
20 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
20 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
20 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
20 Jul 18   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
20 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
20 Jul 18PX08417:05B73H     POM  HIR  NAN
20 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
20 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
20 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
20 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
20 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
20 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
20 Jul 18   FJ41319:30B73W  NAN  AKL
20 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
20 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
20 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
20 Jul 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
21 Jul 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
21 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
21 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
21 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
21 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
21 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
21 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
21 Jul 18   PX08508:00B73H  NAN  HIR  POM
21 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
21 Jul 18FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
21 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
21 Jul 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
21 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
21 Jul 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
21 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
21 Jul 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
21 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
21 Jul 18   FJ36112:10A330  NAN  SIN
21 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
21 Jul 18NZ5212:45B789     AKL  NAN  AKL
21 Jul 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
21 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
21 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
21 Jul 18NZ5614:00B772     AKL  NAN  AKL
21 Jul 18   NZ5314:10B789  AKL  NAN  AKL
21 Jul 18NF7414:15ATR 72     VLI  NAN  VLI
21 Jul 18VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
21 Jul 18   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
21 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
21 Jul 18   NF7515:00ATR 72  VLI  NAN  VLI
21 Jul 18   NZ5115:20B772  AKL  NAN  AKL
21 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
21 Jul 18   VA18016:00A332  SYD  NAN  SYD
21 Jul 18VA18516:25A332     MEL  NAN  MEL
21 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
21 Jul 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
21 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
21 Jul 18   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
21 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
21 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
21 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
21 Jul 18FJ91019:20A333     SYD  NAN
21 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
21 Jul 18FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
21 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  AKL
21 Jul 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
21 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
21 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
21 Jul 18   NZ75520:45A320  WLG  NAN  AKL
21 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
21 Jul 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
21 Jul 18   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
21 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
22 Jul 18FJ25204:40ATR 72     APW  NAN
22 Jul 18FJ41405:15B73W     AKL  NAN
22 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
22 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
22 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
22 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
22 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
22 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
22 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
22 Jul 18   FJ46107:40B73H  NAN  WLG
22 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
22 Jul 18   FJ41108:45A330  NAN  AKL
22 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
22 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
22 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
22 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
22 Jul 18SB875011:20A319     WLS  NAN  VLI
22 Jul 18VA17512:05A332     BNE  NAN  BNE
22 Jul 18   SB875012:20A319  WLS  NAN  VLI
22 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
22 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
22 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
22 Jul 18   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
22 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
22 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
22 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
22 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
22 Jul 18   NZ75115:20A320  AKL  NAN  AKL
22 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
22 Jul 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
22 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
22 Jul 18FJ41015:55A330     AKL  NAN
22 Jul 18FJ46016:10B73H     WLG  NAN
22 Jul 18VA 18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
22 Jul 18VA 18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
22 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
22 Jul 18VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
22 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
22 Jul 18PX08417:05B73H     POM  HIR  NAN
22 Jul 18   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
22 Jul 18   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
22 Jul 18   VA 18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
22 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
22 Jul 18ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
22 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
22 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
22 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
22 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
22 Jul 18FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
22 Jul 18NZ81219:45A320     AKL  NAN  AKL
22 Jul 18   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
22 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
22 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
22 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
22 Jul 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
23 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
23 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
23 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
23 Jul 18FJ93006:35A330     MEL  NAN
23 Jul 18   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
23 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
23 Jul 18FJ82107:35B73H     HNL  NAN
23 Jul 18   PX08508:00B73H  NAN  HIR  POM
23 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
23 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
23 Jul 18   FJ39108:20A333  NAN  HKG
23 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
23 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
23 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
23 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
23 Jul 18   FJ41110:30A330  NAN  AKL
23 Jul 18SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
23 Jul 18   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
23 Jul 18   FJ36112:20A332  NAN  SIN
23 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
23 Jul 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
23 Jul 18   FJ25512:40B73H  NAN  APW
23 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
23 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
23 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
23 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
23 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
23 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
23 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
23 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
23 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
23 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
23 Jul 18SB33116:10A320     WLS  NAN  NOU
23 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
23 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
23 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
23 Jul 18   FJ41917:00B73H  NAN  AKL
23 Jul 18   SB33117:05A320  WLS  NAN  NOU
23 Jul 18FJ25417:20B73H     APW  NAN
23 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
23 Jul 18FJ41017:40A330     AKL  NAN
23 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
23 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
23 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
23 Jul 18   FJ93119:05A330  NAN  MEL
23 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
23 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
23 Jul 18IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
23 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
23 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
24 Jul 18FJ41800:15B73H     AKL  NAN
24 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
24 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
24 Jul 18FJ93006:35A330     MEL  NAN
24 Jul 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
24 Jul 18FJ39207:05A333     HKG  NAN
24 Jul 18   FJ91707:35B73W  NAN  SYD
24 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
24 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
24 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
24 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
24 Jul 18   IE70309:30A320  NAN  VLI  HIR
24 Jul 18NZ81610:00A320     CHC  NAN  AKL
24 Jul 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
24 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  CHC
24 Jul 18FJ36011:00A332     SIN  NAN
24 Jul 18   NZ75911:10A320  CHC  NAN  AKL
24 Jul 18   NZ81711:20A320  AKL  NAN  CHC
24 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
24 Jul 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
24 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
24 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
24 Jul 18   FJ25513:30ATR 72  NAN  APW
24 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
24 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
24 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
24 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
24 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
24 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
24 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
24 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
24 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
24 Jul 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
24 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
24 Jul 18FJ91617:20B73H     SYD  NAN
24 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
24 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
24 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
24 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
24 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
24 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
24 Jul 18FJ25420:10ATR 72     APW  NAN
24 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
24 Jul 18   FJ41521:00B73H  NAN  AKL
24 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
24 Jul 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
24 Jul 18   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
25 Jul 18FJ41405:15B73H     AKL  NAN
25 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
25 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
25 Jul 18   FJ26307:30ATR 72  NAN  VLI
25 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
25 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
25 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
25 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
25 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
25 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
25 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
25 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
25 Jul 18NZ75810:10A330     AKL  NAN  AKL
25 Jul 18   FJ36111:20A330  NAN  SIN
25 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
25 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
25 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
25 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
25 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
25 Jul 18   FJ21314:15ATR 72  NAN  TBU
25 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
25 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
25 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
25 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
25 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
25 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
25 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
25 Jul 18FJ41816:25A330     AKL  NAN
25 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
25 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
25 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
25 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
25 Jul 18PX08418:10F100     POM  HIR  NAN
25 Jul 18FJ41618:25B73H     AKL  NAN
25 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
25 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
25 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
25 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
25 Jul 18FJ21219:25ATR 72     TBU  NAN
25 Jul 18FJ82319:30B73W     HNL  CXI  NAN
25 Jul 18FJ26219:45ATR 72     VLI  NAN
25 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
25 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
26 Jul 18FJ87305:10A333     SFO  NAN
26 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
26 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
26 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
26 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
26 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
26 Jul 18   PX08508:00F100  NAN  HIR  POM
26 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
26 Jul 18   FJ46108:30B73W  NAN  WLG
26 Jul 18   FJ41108:45A332  NAN  AKL
26 Jul 18   FJ91109:00A333  NAN  SYD
26 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
26 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
26 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
26 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
26 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
26 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
26 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
26 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
26 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
26 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
26 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
26 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
26 Jul 18FJ41015:55A332     AKL  NAN
26 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
26 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
26 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
26 Jul 18FJ46017:00B73W     WLG  NAN
26 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
26 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
26 Jul 18   FJ41318:10B73W  NAN  AKL
26 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
26 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
26 Jul 18FJ91018:50A333     SYD  NAN
26 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
26 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
26 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  WLG
26 Jul 18FJ26220:05ATR 72     VLI  NAN
26 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
26 Jul 18   NZ81320:35A320  WLG  NAN  WLG
26 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
26 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
26 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
27 Jul 18   ON01801:00B733  NAN  INU  TRW  MAJ  KSA
27 Jul 18VA17905:00B73H     BNE  NAN  BNE  BNE
27 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
27 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
27 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
27 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
27 Jul 18   VA17407:00B73H  BNE  NAN  BNE  BNE
27 Jul 18   FJ25307:00ATR 72  NAN  APW
27 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
27 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
27 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
27 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
27 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
27 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
27 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  AKL
27 Jul 18   NZ75911:20A320  AKL  NAN  AKL
27 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
27 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
27 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
27 Jul 18FJ25213:40ATR 72     APW  NAN
27 Jul 18   FJ85313:40B73H  NAN  APW  HNL
27 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
27 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
27 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
27 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
27 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
27 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
27 Jul 18FJ46215:30B73H     WLG  NAN
27 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
27 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
27 Jul 18SB33015:50A320     NOU  NAN  WLS
27 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
27 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
27 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
27 Jul 18   SB33016:45A320  NOU  NAN  WLS
27 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
27 Jul 18PX08417:05B73H     POM  HIR  NAN
27 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
27 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
27 Jul 18   FJ91518:30B73H  NAN  SYD
27 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
27 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
27 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
27 Jul 18   FJ41319:30B73W  NAN  AKL
27 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
27 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
27 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
27 Jul 18   FJ21321:15ATR 72  NAN  TBU
28 Jul 18FJ21202:25ATR 72     TBU  NAN
28 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
28 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
28 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
28 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
28 Jul 18   FJ91707:00B73H  NAN  SYD
28 Jul 18   FJ27508:00ATR 72  NAN  VAV
28 Jul 18   PX08508:00B73H  NAN  HIR  POM
28 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
28 Jul 18FJ85208:25B73H     HNL  APW  NAN
28 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
28 Jul 18   FJ91109:30A333  NAN  SYD
28 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
28 Jul 18   FJ41110:00A332  NAN  AKL
28 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
28 Jul 18FJ41211:05B73W     AKL  NAN
28 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
28 Jul 18   FJ36112:10A330  NAN  SIN
28 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
28 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
28 Jul 18   FJ26913:00B73W  NAN  HIR
28 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
28 Jul 18FJ27413:30ATR 72     VAV  NAN
28 Jul 18NZ5614:00B772     AKL  NAN  AKL
28 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
28 Jul 18NF7414:15ATR 72     VLI  NAN  VLI
28 Jul 18VA18114:30A332     SYD  NAN  SYD
28 Jul 18   FJ21514:30ATR 72  NAN  TBU
28 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
28 Jul 18   NF7515:00ATR 72  VLI  NAN  VLI
28 Jul 18   NZ5115:20B772  AKL  NAN  AKL
28 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
28 Jul 18   VA18016:00A332  SYD  NAN  SYD
28 Jul 18VA18516:25A332     MEL  NAN  MEL
28 Jul 18FJ91616:45B73H     SYD  NAN
28 Jul 18FJ41017:10A332     AKL  NAN
28 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
28 Jul 18   VA18417:45A332  MEL  NAN  MEL
28 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
28 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
28 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
28 Jul 18FJ91019:20A333     SYD  NAN
28 Jul 18NZ81819:30A320     CHC  NAN  CHC
28 Jul 18FJ21419:40ATR 72     TBU  NAN
28 Jul 18NZ81219:45A320     WLG  NAN  AKL
28 Jul 18FJ26820:00B73W     HIR  NAN
28 Jul 18   NZ81920:30A320  CHC  NAN  CHC
28 Jul 18   FJ92320:40B73H  NAN  BNE
28 Jul 18   NZ75520:45A320  WLG  NAN  AKL
28 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
28 Jul 18   FJ25322:00ATR 72  NAN  APW
28 Jul 18   FJ41522:00B73W  NAN  AKL
28 Jul 18   FJ87022:15A332  NAN  SFO
29 Jul 18FJ25204:40ATR 72     APW  NAN
29 Jul 18FJ41405:15B73W     AKL  NAN
29 Jul 18FJ92205:25B73H     BNE  NAN
29 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
29 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
29 Jul 18   FJ2941/94106:10B73W  NAN  SUV  SYD
29 Jul 18FJ93006:30B73H     MEL  NAN
29 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
29 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
29 Jul 18   FJ39108:20A332  NAN  HKG
29 Jul 18   FJ46108:30B73H  NAN  WLG
29 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
29 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
29 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  WLG
29 Jul 18FJ36011:00A330     SIN  NAN
29 Jul 18   NZ81511:15A320  AKL  NAN  WLG
29 Jul 18VA17512:05A332     BNE  NAN  BNE
29 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
29 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
29 Jul 18   FJ25513:10B73H  NAN  APW
29 Jul 18   VA17613:25A332  BNE  NAN  BNE
29 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
29 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
29 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
29 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
29 Jul 18   NZ75115:20A320  AKL  NAN  AKL
29 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
29 Jul 18   FJ26315:30ATR 72  NAN  VLI
29 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
29 Jul 18FJ41016:05B73H     AKL  NAN
29 Jul 18VA 18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
29 Jul 18VA18316:35B73H     SYD  NAN  SYD
29 Jul 18VA 18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
29 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
29 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
29 Jul 18FJ46017:00B73H     WLG  NAN
29 Jul 18PX08417:05B73H     POM  HIR  NAN
29 Jul 18   FJ82017:10B73H  NAN  APW  HNL
29 Jul 18   VA 18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
29 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
29 Jul 18   VA18217:25B73H  SYD  NAN  SYD
29 Jul 18ON01717:40B733     MAJ  TRW  INU  NAN
29 Jul 18FJ25417:50B73H     APW  NAN
29 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
29 Jul 18   FJ93118:50A330  NAN  MEL
29 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
29 Jul 18FJ940/294019:30B73W     SYD  SUV  NAN
29 Jul 18NZ81219:45A320     AKL  NAN  AKL
29 Jul 18   FJ41320:30B73W  NAN  AKL
29 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
29 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
29 Jul 18FJ26221:15ATR 72     VLI  NAN
30 Jul 18FJ87105:10A332     SFO  NAN
30 Jul 18FJ81105:50A333     LAX  NAN
30 Jul 18FJ93006:45B73H     MEL  NAN
30 Jul 18   FJ21107:00ATR 72  NAN  TBU
30 Jul 18FJ39207:05A332     HKG  NAN
30 Jul 18FJ82107:35B73H     HNL  NAN
30 Jul 18   PX08508:00B73H  NAN  HIR  POM
30 Jul 18   FJ23108:00B73H  NAN  TRW
30 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
30 Jul 18   FJ39108:20A333  NAN  HKG
30 Jul 18KE13708:35A332     ICN  NAN  ICN
30 Jul 18   FJ91109:00A332  NAN  SYD
30 Jul 18FJ35009:05A330     NRT  NAN
30 Jul 18   KE13810:00A332  ICN  NAN  ICN
30 Jul 18   FJ41110:45A330  NAN  AKL
30 Jul 18SB33011:00A320     NOU  NAN  WLS
30 Jul 18   SB33011:55A320  NOU  NAN  WLS
30 Jul 18   FJ36112:20A332  NAN  SIN
30 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
30 Jul 18   FJ25512:40B73H  NAN  APW
30 Jul 18FJ21012:40ATR 72     TBU  NAN
30 Jul 18NZ5212:45B772     AKL  NAN  AKL
30 Jul 18   NZ5314:10B772  AKL  NAN  AKL
30 Jul 18   FJ26314:30ATR 72  NAN  VLI
30 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
30 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
30 Jul 18JQ11914:55A320     SYD  NAN  SYD
30 Jul 18FJ23015:00B73H     TRW  NAN
30 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
30 Jul 18   JQ12015:45A320  SYD  NAN  SYD
30 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
30 Jul 18SB33116:10A320     WLS  NAN  NOU
30 Jul 18   FJ96116:30B73H  NAN  ADL
30 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
30 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
30 Jul 18   FJ41917:00B73H  NAN  AKL
30 Jul 18   SB33117:05A320  WLS  NAN  NOU
30 Jul 18FJ25417:20B73H     APW  NAN
30 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
30 Jul 18FJ41017:55A330     AKL  NAN
30 Jul 18FJ41618:15B73W     AKL  NAN
30 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
30 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
30 Jul 18   FJ93119:05A330  NAN  MEL
30 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
30 Jul 18FJ26220:15ATR 72     VLI  NAN
30 Jul 18IE70220:30A320     HIR  VLI  NAN
30 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
30 Jul 18   FJ81021:00A332  NAN  LAX
31 Jul 18FJ41800:15B73H     AKL  NAN
31 Jul 18FJ96005:35B73H     ADL  NAN
31 Jul 18FJ81105:50A332     LAX  NAN
31 Jul 18FJ93006:45B73H     MEL  NAN
31 Jul 18   FJ27507:00ATR 72  NAN  VAV
31 Jul 18FJ39207:05A333     HKG  NAN
31 Jul 18   FJ92108:15B73H  NAN  BNE
31 Jul 18   FJ41108:45B73H  NAN  AKL
31 Jul 18   FJ91109:00B73H  NAN  SYD
31 Jul 18   FJ45109:30B73H  NAN  CHC
31 Jul 18   IE70309:30A320  NAN  VLI  HIR
31 Jul 18NZ81610:00A320     CHC  NAN  AKL
31 Jul 18   FJ42110:00A332  NAN  AKL
31 Jul 18NZ75810:10A320     AKL  NAN  CHC
31 Jul 18FJ36011:00A332     SIN  NAN
31 Jul 18   NZ75911:10A320  CHC  NAN  AKL
31 Jul 18   NZ81711:20A320  AKL  NAN  CHC
31 Jul 18FJ91412:20B73H     SYD  NAN
31 Jul 18FJ27412:30ATR 72     VAV  NAN
31 Jul 18NZ5212:45B773     AKL  NAN  AKL
31 Jul 18   FJ35113:25A330  NAN  NRT
31 Jul 18   FJ21113:30B73H  NAN  TBU
31 Jul 18   FJ25513:30ATR 72  NAN  APW
31 Jul 18   NZ5314:10B773  AKL  NAN  AKL
31 Jul 18VA18114:35B73H     SYD  NAN  SYD
31 Jul 18VA17514:55B73H     BNE  NAN  BNE
31 Jul 18   VA18015:25B73H  SYD  NAN  SYD
31 Jul 18   VA17615:45B73H  BNE  NAN  BNE
31 Jul 18FJ41016:00B73H     AKL  NAN
31 Jul 18VA18516:35B73H     MEL  NAN  MEL
31 Jul 18FJ92017:00B73H     BNE  NAN
31 Jul 18FJ42017:10A332     AKL  NAN
31 Jul 18FJ21017:20B73H     TBU  NAN
31 Jul 18   VA18417:25B73H  MEL  NAN  MEL
31 Jul 18FJ45018:25B73H     CHC  NAN
31 Jul 18   FJ91518:40B73H  NAN  SYD
31 Jul 18FJ91018:50A332     SYD  NAN
31 Jul 18   FJ93118:50B73H  NAN  MEL
31 Jul 18NZ75419:15A320     AKL  NAN  AKL
31 Jul 18FJ25420:10ATR 72     APW  NAN
31 Jul 18   NZ75520:45A320  AKL  NAN  AKL
31 Jul 18   FJ41521:00B73H  NAN  AKL
31 Jul 18   FJ81021:00A333  NAN  LAX
31 Jul 18   FJ87222:15A332  NAN  SFO
31 Jul 18   FJ82223:55B73W  NAN  CXI  HNL
Copyright © 2018. Air Terminal Services [Fiji] Pte Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Sitemap